EnergieID in cijfers - 2015

dinsdag 1 maart 2016

In ons platform beschikken we inmiddels over een stevige portie aan energiedata, en dat maakt de cijferfreaks onder ons erg nieuwsgierig. Dankzij de hulp van David Martens (Efika Engineering, coöperant van EnergieID) werden enkele analyses gemaakt op anonieme gegevens om het gebruik van EnergieID beter te begrijpen. En die delen we graag met iedereen.

Daar gaan we… 

 

Aantal dossiers

Op 1 januari 2016 0:00 stond de teller op 12.115 dossiers. Hieronder ziet u de groei sinds de opstart van EnergieID in juli 2011.

 

De belangrijkste gebeurtenissen die voor een sterke groei zorgden, waren:

  • Opstart van de groep Ecopower (oktober 2014)
  • Opstart van de groep Energiejacht (november 2014) door Bond Beter Leefmilieu
  • Interview in het Belang van Limburg (oktober 2015)

Op 18/4/16 was het aantal dossiers verder gestegen tot 13.555.

 

Spreiding 

Hieronder zie je de spreiding van onze gebruikers over Vlaanderen:


 

De top 25 van de steden en gemeenten met het meeste leden zag er op 1 januari als volgt uit:

 

Energiebesparing

Het gemiddelde aardgasverbruik van een gezin op EnergieID verminderde in 2015 uiteindelijk met 1170 kWh ten opzichte van de door ons gemaakte voorspellingen, dat is een besparing van 68€ (-8,1%). Het elektriciteit- en waterverbruik bleef nagenoeg stabiel met respectievelijk gemiddeld +31 kWh (+0,9% of +6 eur) en -310 liter (-0,5% of -1,3 eur).

Het goede nieuws is dat veel extra gebruikers hun meterstanden hebben ingegeven na onze oproep in de nieuwsbrief van 14 januari. Het uiteindelijke resultaat voor 2015 blijkt door deze minder actieve gebruikers lager uit te vallen dan wat we berekend hadden in december (voor de eerste 11 maanden was dat -124 euro). We hebben dit nog niet verder kunnen analyseren, maar regelmatige gebruikers besparen dus meer!

 

Hernieuwbare energie

In 2015 werd er bij de EnergieID-gezinnen 15,8 GigaWattuur aan elektriciteitsverbruik gemeten. Daarnaast werd 6,5 GWh zonnestroom gemeten, of zo'n 41% van het totaal opgevolgde verbruik. Onze gebruikers zijn dus duidelijk voortrekkers qua hernieuwbare energie:

  

Populatie

We hebben alle gezinswoningen ook even geanalyseerd volgens enkele parameters.

Naar gezinsgrootte blijkt het grootst aantal gebruikers 2 gezinsleden te tellen.

 

De typische grootte van de wooneenheid blijkt logischerwijs tussen 120 en 240 m2 te liggen. 

 

Verrassender is misschien dat hiervan 42% open bebouwingen zijn!

 

Van al onze gezinnen zijn er al een heel deel energiezuinige woningen. De verdeling ziet er als volgt uit:

In een volgende stap willen we de totaalverbruiken, kosten en CO2-uitstoot per type nader in kaart brengen. Wordt vervolgd. 

 

Prijsreferentie:

http://www.vreg.be/sites/default/files/statistieken/evolutie_prijzen_hh_11-2015.pdf

https://www.vmm.be/waterloket/de-waterfactuur/de-prijs-van-water